چهارشنبه 1391/06/1

در بیان مقام و عظمت امام

   نوشته شده توسط: جواد نیکرو    


دربیان مقام و عظمت امام

هیچ كس جز معصوم نمی تواند امام را بشناسد ولی این به معنای ترك معرفت امام نیست بلكه بزرگان گفته اند : ‹ آنچه كه همه اش را درك نمی كنی همه اش را هم ترك مكن›1 امام دریای مواج علم و درایت است كه هیچ غواصی نمی تواند در آن غوطه ور شود مگر اشخاص محدودی كه از لب ساحل آن جرعه ای در كف دارند.

امام ابرهای رحمت و لطافت می باشد كه محال است باران این رحمت الهی به كس نرسد .

امام دانشگاه بسیار بزرگی است كه اگر جن و انس و ملائكه جمع شوند و خداوند متعال به هر كدام از آنها هزاران سال عمر بدهد و هر كدام از آنان هزاران هزار كتاب از علم و معرفت امام بنویسند باز حتی قطره ای از علم امام را ننوشته اند. بعلت آنكه علم و معرفت انسان متصل به بحرلایزال مالك و خالق جهانیان پروردگار بی همتا است و این خالق لایتناهی و لایدرك

می باشد . امام نوری است كه اگر هزاران هزار خورشید و ماه از آن برگیرند هرگز به اندازه شمعی هم از آن كم نمی شود و روز به روز بر این نور تابان افزوده می گردد .2

 1.آثار و بركات دعا برای فرج امام زمان ص119       2.همان، ص 71- 70