چهارشنبه 1391/06/1

بیا مهدی

   نوشته شده توسط: جواد نیکرو    

بیا مهدی

«بیا مهدی شب هجران سحر کن»      ز دنیامان غم وغصه  بدر  کن

بیا   مهدی   ز   بهر     ما   فقیران         شبی را تا سحر با ما سپر کن 

بیا  مهدی   در این  دنیای  فانی           برای لحظه ای  بر ما  نظر  کن

بیا مهدی  به راه  وصل عشقت        تمام راه  بر  ما  بی  خطر  کن

بیا مهدی   به صبح روز جمعه               تمام ندبه ها  را  پر  ثمر کن   

«علی اژدری»