دوشنبه 1391/05/30

شفارش دعای ندبه وذکر مصیبت عمه بزرگوارشان

   نوشته شده توسط: جواد نیکرو    

ازیکی از تجاراصفهان که مورد وثوق جمعی از علماء بوده،نقل شده است:

من در منزل،اطاق بزرگی را به عنوان حسینیه اختصاص داده ام و اکثراً درآنجا روضه خوانی می کنم.شبی در خواب دیدم که من از منزل خارج شده ام وبه طرف بازار می روم،ولی جمعی از علماء اصفهان به طرف منزل ما می آیند؛وقتی به من رسیدند گفتند:«فلانی کجا می روی؟مگر نمی دانی منزلت روضه است؟»گفتم:«نه منزل ما روضه نیست».گفتند:«چرا منزلت روضه است وما هم به آنجا می رویم وحضرت بقیه الله(ع) هم آنجا تشریف دارند».من فوراً با عجله خواستم به طرف منزل بروم آنها به من گفتند:«با ادب وارد منزل شو».من مودبانه وارد شدم.دیدم جمعی از علماء در حسینیه نشسته ودر صدر مجلس هم حضرت ولی عصر(ع) نشسته اند.وقتی به قیافه آن حضرت دقیق شدم,مثل آن که ایشان را در جایی دیده ام.لذا از آن حضرت سوال کردم که:«آقا من شما را کجا دیده ام؟»فرمود:همین امسال در مکه در آن نیمه شب در مسجد الحرام،وقتی آمدی نزد من ولباسهایت را نزد من گذاشتی و من به توگفتم،«مفاتیح را زیر لباسهایت بگذار».تاجر اصفهانی می گفت:همین طور بود،یک شب در مکه خواب از سرم پریده بود،با خود گفتم،« چه بهتر که که به مسجد الحرام مشرف شوم ودرآنجا بیتوته کنم ومشغول عبادت شوم».لذا وارد مسجد الحرام شدم،به اطراف نگاه می کردم که کسی را پیدا کنم لباسهایم را نزد او بگزارم وبروم وضو بگیرم دیدم آقایی در گوشه ای نشسته اند ،خدمتش مشرف شدم ولباسهایم را نزد او گذاشتم،می خواستم مفاتیحم را روی لباسهایم بگذارم فرمود:«مفاتیح را زیر لباسهایت بگذار.»ومن طبق دستور ایشان عمل کردم ومفاتیح را زیر لباس گذاشتم ورفتم وضو گرفتم وبرگشتم،تاصبح در خدمتش ودر کنارش مشغول عبادت بودم ولی در تمام این مدت حتی احتمال هم ندادم که او امام عصر روحی فداه باشد.به هر حال در خواب از آقا سوال کردم:«فرج شما کی خواهد بود؟»فرمود:نزدیک است؛به شیعیان ما بگویید دعای ندبه را روزهای جمعه بخوانند».